ဂျပန်နိုင်ငံတွင် စာကြည့်တိုက် အရေအတွက် များပြားလာ

June 11, 2020 at 3:14 PM

ဂျပန် ပညာရေး၊ယဉ်ကျေးမှု၊အားကစား၊ သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာရင်းအင်းများ အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံအတွင်း စာကြည့်တိုက် နှင့် အလားတူအဆောက်အအုံအရေအတွက် ၃၃၆၀ ခန့် ရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်ကနေ စတင်ပြီး စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး စာရင်း ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သောအချိန်တွင် ၂၉ ခု ခန့် မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ကျဆင်းလာသော မွေးဖွားနှုန်း နှင့် သက်ကြီးရွယ်လူဦးရေးများ အကြားတွင် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု အတွင်း သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကောက်ယူခဲ့သော စစ်တမ်း အတိုင်းအတာ တစ်ခု အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စာကြည့်တိုက် အသုံးပြုသူ ၁၇၇.၉ သန်း ရှိခဲ့ပြီး စာအုပ်ပေါင်း ၆၅၃.၈ သန်းကို ငှားရမ်းခဲ့ပြီး စာကြည့်တိုက်မှတ်ပုံတင်ထားသူ ၃၃.၈ သန်းရှိခဲ့သည်။
မူလတန်းကျောင်းကလေးငယ်များ စာကြည့်တိုက်မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းသူ ၃.၄ သန်းရှိခဲ့ပြီး ထိုအထဲကမှ သုံးစွဲသူ ၁၉.၀ သန်း က စာအုပ်ပေါင်း ၁၉၇.၃ သန်း ကို ငှားရမ်းခဲ့သည်။
SOURCE – Nippon