စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ

ဤ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပါ အချက်အလက်များအားလုံးသည် MMKizuna နှင့် ဖတ်ရှုသူတို့အကြား ထားရှိသော သဘောတူစာချုပ် ဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အားလုံးသည် ဤ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပါ အချက်အလက်များနှင့် တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၇) ကို လေးစားလိုက်နာရမည်။

Online Media – Online Media ဆိုသည်မှာ အင်တာနက်မှ တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေနိုင်သော Digital Information Sharing Channels များကို ဆိုလိုသည်။ လူမှုကွန်ယက်များ၊ ဝက်ဆိုဒ်များ၊ ဘလော့များ၊ ဖိုရမ်များ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

Offline Media – Offline Media ဆိုသည်မှာ ပုံနှိပ်ထားသော စာများကို ဆိုလိုသည်။ စာစောင်၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ကြော်ငြာ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

တာဝန်ခံအဖွဲ့ – တာဝန်ခံအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ MMKizuna Admin Team ကို ဆိုလိုသည်။ Owner, Administrator နှင့် အခါအားလျှော်စွာခန့်အပ်ထားသော Editor များအားလုံး ပါဝင်သည်။

ဖတ်ရှုသူများ လိုက်နာရန်

MMKizuna သည် ဂျပန်နိုင်ငံ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို အခြေခံသော ဘလော့ဖြစ်သည်။ စာမှုများအားလုံးသည် တာဝန်ခံအဖွဲ့၏ အပိုင်ဖြစ်သည်။ တာဝန်ခံအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အခြား Online, Offline Media များတွင် တချို့တဝက်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ခုလုံးဖြစ်စေ ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း မပြုရ။

တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေကို ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။